Gemeente Gemeente Zonhoven

Ontharding Kauwbosstraat-Boekrakelaan

Voor natuur, tegen klimaatverandering

De ontharding van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan is al even een feit. Asfalt, beton en verkeer hebben er plaatsgemaakt voor open ruimte en een natuurlijke herinrichting van het gebied. Het project kadert binnen het Landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Deze zone ligt centraal in De Wijers, een waardevol natuurgebied met meer dan 1.000 vijvers en tal van zeldzame dieren en planten.

In de eerste fase is een hectare beton en asfalt opgebroken en verwijderd. Wat overblijft is een drie meter breed fietspad. In de vrijgekomen zone is schraal zand verspreid. Die arme zandgrond is nodig voor enkele bedreigde diersoorten zoals de boomkikker en de knoflookpad. Maar ook vele andere dieren zullen die nieuwe ‘natuurcorridor’ gebruiken. De bermen langs de Kauwbosstraat zijn top op het gebied van flora. Er leven zeldzame planten zoals de gevlekte orchis. Het aangevoerde zand zorgt ervoor dat die waardevolle bermen worden behouden, versterkt en zelfs uitgebreid.

Daarnaast is elke vierkante meter die we in Vlaanderen ontharden ook nuttig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Neerslag kan op de ontharde plek opnieuw in de bodem dringen. Zo verhoogt ons grondwaterniveau, wat in droge periodes van groot belang is. Ook bij hevige regen zorgt minder verharding voor minder overstroming. Verder heeft hitte minder grip op een groene berm dan op verharding.

MEER INFO LANDINRICHTINGSPLAN

Beleving voor iedereen

Wandelaars en fietsers kunnen meegenieten van de nieuwe inrichting. De insteekwegjes in de omgeving van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan zijn heraangelegd met zitbanken en infoborden en er kwam een nieuwe poel met vlonderterras. Voor anders mobiele mensen is er een rolstoelbelevingspad gecreëerd. Zo heeft de buurt er een echte ontmoetingsplek bijgekregen. Een nieuwe parking bij het rondpunt aan de Bokrijkseweg/Elstrekenweg maakt het ook mogelijk voor recreanten om het gebied te bezoeken. 

De voorbereidende werken voor een veilige rolstoelverbinding tussen de campussen van zorginstelling Ter Heide in Zonhoven en Genk zijn eveneens lopende.

Room For A Shroom

Het letterlijk en figuurlijk hoogtepunt op deze plek is ‘Room For A Shroom’, een bijzonder werk van maar liefst negen meter hoog van beeldend kunstenaar Serban Ionescu. Het speels paviljoen geeft stof tot nadenken en nodigt uit tot interactie en ontdekking, zowel binnenin het kunstwerk als aan de buitenzijde, van dichtbij en van veraf, voor jong en voor oud.

Het kunstwerk is het resultaat van een participatief traject onder begeleiding van De Nieuwe Opdrachtgevers, een organisatie gespecialiseerd in het realiseren van beeldende kunst in opdracht van derden. Het gemeentebestuur stelde in 2021 een lokale opdrachtgeversgroep samen, bestaande uit buurtbewoners, landbouwers en vertegenwoordigers van MPI Ter Heide, VLM, provincie Limburg en gemeente Zonhoven. Het was de bedoeling om op een werkbare manier de lokale betrokkenheid te garanderen.

De opdrachtgroep koos voor een artistiek herkenningspunt op een inspirerende ontmoetingsplek. Het project werd het project uiteindelijk toevertrouwd aan de internationaal gerenommeerde kunstenaar Serban Ionescu, met wie er een duidelijke klik was.

Ode aan de natuur

Room For A Shroom verbeeldt de relatie met de natuur en de aanwezigheid van bijzondere fauna en flora. De twee primaire kleuren zijn een metafoor voor verbinding: blauw verwijst naar het unieke waterlandschap van De Wijers. Oranjerood refereert naar de waardevolle lokale grondstof ijzeroer, een soort ijzererts, die bepalend is geweest voor de bijzondere flora in het landschap.

MEER INFO ROOM FOR A SHROOM

De ingrepen op en rond de Kauwbosstraat maken deel uit van het Landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven opgesteld en uitgevoerd door de VLM. De ontharding kadert binnen het project Proeftuin Ontharding ‘Weg weg’. De realisatie van het kunstwerk gebeurde met middelen van de gemeente Zonhoven en met Vlaamse middelen van het Departement omgeving en ‘Kunst in opdracht in de publieke ruimte’.

 

Heb je gevonden wat je zocht?