Gemeente Gemeente Zonhoven

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Zonhoven streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het
Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.zonhoven.be.

Nalevingsstatus

De website www.zonhoven.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines
versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):


1. Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018
Het contrast voldoet niet overal aan de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen, gesteld door het
Vlaams Bestuursdecreet.
--> Corrigerende maatregel om de niet-toegankelijkheid van de contrast te verhelpen
We bekijken de mogelijkheden met LCP om een hoog contrast switch knop toe te voegen.

2. Onevenredige last
De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
--> Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s
We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige
PDF-bestanden halen we offline.

3. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
Op www.zonhoven.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals
diplomatie.belgium.be
www.imburg.net
www.mooimakers.be
www.fluvius.be
www.zuidwestlimburg.be
justitie.belgium.be
zonhoven.egovflow.be
www.omgevingsloketvlaanderen.be/
www.kadaster.be
www.wonenvlaanderen.be
www.stebo.be
www.dubolimburg.be
www.energiehuislimburg.be
www.mobielvlaanderen.be
www.delijn.be
www.route2school.be
www.energiesparen.be

al dan niet via automatische integratie op de frontend.

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 02/12/2020, in samenwerking met de
webleverancier LCP.
Op 02/02/2021 keurde het college van burgemeester en schepenen deze
toegankelijkheidsverklaring goed.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de
communicatiedienst via communicatie@zonhoven.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website?
Neem contact op met de gemeente via webadres www.zonhoven.be/melding of
communicatie@zonhoven.be.

Heb je gevonden wat je zocht?