Gemeente Gemeente Zonhoven

Nieuwe fietsverbinding op tracé Grote Hemmenweg

Op het tracé langs de Grote Hemmenweg, Blikveldweg en de Korenmolenweg wordt op dit moment een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarvoor moet de weg op verschillende plaatsen volledig opgebroken worden. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de fietsverbinding op dit tracé te verbeteren.

Voortgang van de werken

Omwille van de (te) hoge grondwaterstand is de aannemer gestart met fase 2 in plaats van fase 1. De voortgang van de werken verloopt als volgt:

  • Fase 1: rioleringswerken in de Grote Hemmenweg en de afwerking van de weg en de bermen (vanaf september tot en met december 2023)
  • Fase 2: rioleringswerken in de Nieuwe Hazendansweg en de Hazendansweg (vanaf nu tot en met augustus 2023) en de afwerking van de weg en de bermen (vanaf september tot en met december 2023)
  • Fase 3: rioleringswerken in het overige deel van de Grote Hemmenweg,  Blikveldweg, Putsveldweg, Korenmolenweg en Krijnswijerweg (voorjaar 2024 tot voorjaar 2025)
  • Fase 4: rioleringswerken in de Hennepveldweg, Viartenstraat, Korenmolenweg, Holsteenweg en Koningsbergweg (najaar 2024 tot najaar 2025)

 

Veilige fietsverbinding tot in centrum

Op het tracé langs de Grote Hemmenweg investeren we eveneens in een nieuwe fietsinfrastructuur. Concreet gaat het over een afstand van ongeveer 1,5 kilometer. De nieuwe fietspaden zullen aansluiten op de al bestaande fietsinfrastructuur op het westelijk deel van de Grote Hemmenweg. Door deze aansluiting zorgen we voor een veilige fietsverbinding tot in het centrum van Zonhoven en de bijhorende schoolomgeving.

Wat doe je met je afval?

Limburg.net rijdt geen rondes tijdens rioleringswerken in de straat. Dit om te vermijden dat de vrachtwagen zich vastrijdt. 

  • De werknemers van de aannemer verzamelen op woensdag om de twee weken enkel keukenafval, huisvuil en PMD.
  • Tuin- en groenafval (groene zak), textiel en papier en karton worden niet verzameld door de aannemer. Dit afval breng je zelf naar het recyclagepark. Indien mogelijk kan je ook wachten tot de werken afgerond zijn en het afval daarna aanbieden.

Graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEF

Heb je gevonden wat je zocht?