Gemeente Gemeente Zonhoven

Een speelstraat organiseren

Bij een speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten tussen 9 en 21 uur. De straat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Alleen bestuurders die in de straat wonen of er een garage hebben, of speciale voertuigen zoals die van de hulpdiensten, mogen stapvoets in de straat rijden.
 • Ook fietsers hebben toegang.
 • Spelende kinderen hebben de officiële status van voetganger. Bestuurders moeten voorrang verlenen aan spelende kinderen en fietsers moeten afstappen.
 • Bezoekers moeten hun auto parkeren buiten de afgebakende speelstraat.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang: rond wit bord met rode rand) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • er geen middenstand of andere handelsactiviteit aanwezig is
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten

Hoe aanvragen

De volgende gegevens moet je bezorgen aan de dienst mobiliteit (vóór 1 juni 2018):

 • Over welke straat gaat het? En gaat het om de hele straat of slechts een gedeelte?
 • Welke dagen en uren wordt de speelstraat ingericht?
 • Hoeveel kinderen wonen er in de straat?
 • Het akkoord van de meerderheid van de bewoners.

Welke bewoners zijn verantwoordelijk voor de speelstraat? Zij zorgen er o.a. voor dat de hekken op tijd worden geplaatst en weggehaald.