Gemeente Gemeente Zonhoven

Seniorenadviesraad

Leden van diverse Zonhovense seniorenverenigingen maar ook niet georganiseerden maken deel uit van de Seniorenadviesraad.

De adviesraad:

  • bespreekt thema’s die senioren aanbelangen, zoals mobiliteit, een leeftijdsvriendelijke gemeente enz.
  • start projecten op zoals de enquĂȘte over verkeersknelpunten enz.
  • kan een advies uitbrengen naar het beleid toe.

In de Seniorenadviesraad zetelen de volgende personen:

Voorzitter
Jozef Goris
OKRA Halveweg
Lucien Bielen O.L.V. Der Armen Termolen
Gerda Switten O.L.V. Der Armen Termolen
Rita Rosseel CVV
Colette Withofs CVV
Fernand Vlecken niet georganiseerd
Toon Mannaerts OKRA Zonhoven
Paula Rutten niet georganiseerd
Hedwige Vaes niet georganiseerd
Florette Goffings Neos
Willy Theunissen Academie +3
Felix Hermans S-Plus
Roger Vaes S-Plus
Jozef Daniëls S-Plus
Fernand Poel Serviceflats OCMW afvaardiging
Lucia Vernier Academie +3
Madeleine Willems Het Pand
Frans Noppen Bond voor Gepensioneerden
Jean-Paul Magdelijns Bond voor Gepensioneerden
Willy Gerits niet georganiseerd