Gemeente Gemeente Zonhoven

Leefloon

Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen? Dan ontvang je bij onderstaande voorwaarden een leefloon. 

Voorwaarden

Nationaliteit

Je bent:

 • Belg
 • of staatloos
 • of erkend vluchteling
 • of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover je onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • of vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Leeftijd

 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en:
  • je bent ontvoogd door huwelijk
  • je bent zwanger
  • je hebt kinderen ten laste

Verblijfplaats

Je verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

Je hebt onvoldoende inkomsten en je bent niet in staat er zelf te verwerven. Als je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, krijg je slechts het verschil uitgekeerd.

Werkbereidheid

Je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen

Je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden als het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...)

 

Hoe aanvragen

Je kunt een aanvraag doen bij de Algemene sociale dienst.  Een maatschappelijk werker zal onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet.

Kostprijs

Het leefloon bedraagt:

 • 607,01 euro per maand wanneer je samenwoont met één of meerdere personen
 • 910,52 euro per maand wanneer je alleenstaande bent
 • 1.254,82 euro per maand wanneer je een gezin vormt met een partner of met één of meerdere kinderen ten laste

Heb je gevonden wat je zocht?