Gemeente Gemeente Zonhoven

Subsidie ontwikkelingssamenwerking

Lokale verenigingen en scholen die rond internationale samenwerking, mensenrechten en/of Noord-Zuidproblematiek werken, kunnen een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking aanvragen.

Hoe aanvragen

Zonhovenaren kunnen een aanvraag voor projecten indienen tot 1 oktober van het begrotingsjaar.

Afhandeling

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) vergadert jaarlijks over de aanvragen en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen.
De aanvrager zorgt voor een rapportering met foto's en facturen van het toegekende bedrag vóór 15 oktober van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie.

  • De aanvragen voor toekenning ontwikkelingssamenwerking - projecten kunnen tot 1 oktober worden bezorgd bij de dienst milieu en duurzaamheid.

  • De aanvragen voor toekenning ontwikkelingssamenwerking – noodhulp kunnen tot 15 november worden bezorgd bij de dienst milieu en duurzaamheid.

  • De aanvragen voor toekenning ontwikkelingssamenwerking – inleefreis kan tot 30 oktober en 6 weken voor vertrek worden bezorgd bij de dienst milieu en duurzaamheid. 

Reglement

Het nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Zonhoven, dd. 29 juni 2015. In dit reglement staan de voorwaarden voor projecten, inleefreizen en noodhulp.

Nieuw subsidiereglement toekenning lokale acties ontwikkelingssamenwerking 
Zonhovenaren, Zonhovense verenigingen en scholen kunnen het hele jaar door maar vóór 15 november en ten laatste 6 weken voor de activiteit een aanvraag indienen. 

Uiterlijk 3 maanden na de activiteit moet de aanvrager een verslag voorleggen aan het gemeentebestuur.
 
De aanvragen voor toekenning lokale actie ontwikkelingssamenwerking kunnen tot 15 november en ten laatste 6 weken voor de activiteit worden bezorgd bij de dienst milieu en duurzaamheid.