Gemeente Gemeente Zonhoven

Subsidie ontwikkelingssamenwerking

Lokale verenigingen en scholen die rond internationale samenwerking, mensenrechten en/of Noord-Zuidproblematiek werken, kunnen een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking aanvragen.

Hoe aanvragen

Zonhovenaren kunnen een aanvraag voor projecten indienen voor 1 oktober van het begrotingsjaar.

Afhandeling

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) vergadert jaarlijks over de aanvragen en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager zorgt voor een rapportering met foto's en facturen van het toegekende bedrag vóór 15 oktober van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie.

  • De aanvragen voor toekenning ontwikkelingssamenwerking - projecten worden voor 1 oktober bezorgd bij de dienst duurzaamheid en wonen.

  • De aanvragen voor toekenning ontwikkelingssamenwerking - inleefreis kan tot 6 weken voor vertrek worden bezorgd bij de dienst duurzaamheid en wonen.

Reglement

Het vernieuwde subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Zonhoven, dd. 28 juni 2021. In dit reglement staan de voorwaarden voor projecten, inleefreizen en noodhulp.

Het subsidiereglement toekenning lokale acties ontwikkelingssamenwerking
Zonhovenaren, Zonhovense verenigingen en scholen kunnen het hele jaar door en ten laatste 6 weken voor de activiteit een aanvraag indienen.
Uiterlijk 3 maanden na de activiteit moet de aanvrager een verslag van de activiteit voorleggen aan het gemeentebestuur.

De aanvragen voor toekenning lokale actie ontwikkelingssamenwerking bezorg je bij de dienst 'duurzaamheid en wonen'.

Heb je gevonden wat je zocht?