Gemeente Gemeente Zonhoven

Sociale tewerkstelling

Ontvang je leefloon of financiële steun onder de vorm van leefloon, dan kun je eventueel in aanmerking komen voor een sociale tewerkstelling.

Ben je niet meer in orde met de sociale zekerheid? Dan zullen onze maatschappelijk assistenten je eigen mogelijkheden onderzoeken en je een passende sociale tewerkstelling aanbieden.
De tewerkstelling is van beperkte duur en afhankelijk van je leeftijd.

Gemiddeld zijn er een tiental sociale tewerkstellingen op jaarbasis in Zonhoven.
Je wordt meestal tewerkgesteld bij het OCMW, de vzw TOP, de gemeente, in het Gemeenschapscentrum Tentakel, de evenementenhal Den Dijk of bij de vzw Werkende Handen.

De sociale tewerkstelling heeft als doel om je toestand te regulariseren en om je opnieuw in te schakelen in een arbeidsproces, zodat je meer ervaring opdoet. Zo worden je kansen vergroot om op termijn een langdurige job te vinden op de private arbeidsmarkt.

Heb je gevonden wat je zocht?