Gemeente Gemeente Zonhoven

Voorschotten op sociale uitkeringen

Als je uitkering achterwege blijft en je daardoor in financiële moeilijkheden dreigt te raken, kun je via de sociale dienst van het OCMW een voorschot vragen op je uitkering.

Onder sociale uitkeringen verstaan we o.a. ziekte- of werkloosheidsvergoeding, tegemoetkoming voor mindervaliden, kinderbijslag en pensioen.

De uitgekeerde voorschotten worden rechtstreeks teruggevorderd bij jouw uitkeringsinstelling.

Heb je gevonden wat je zocht?