Gemeente Gemeente Zonhoven

Subsidies jeugd

Er kunnen subsidies worden aangevraagd voor jeugdverenigingen en jeugdbewegingen en voor projecten voor kinderen en jongeren. De verschillende subsidies worden hieronder opgesomd. 

Kadervorming
Leden van erkende Zonhovense jeugdverenigingen kunnen voor kadervorming een subsidie aanvragen. Deze kadervorming moet van pedagogische of creatieve aard zijn, de inhoud moet betrekking hebben op het werken met jeugd en moet nuttig en bruikbaar zijn voor de Zonhovense jeugdvereniging waarvan de cursist lid is.

Projectsubsidie
Projecten naar kinderen en jongeren, die een meerwaarde leveren aan het jeugdwelzijn in Zonhoven, kunnen éénmalig een projectsubsidie aanvragen. Zowel erkende jeugdverenigingen als particuliere initiatieven uit Zonhoven komen hiervoor in aanmerking.
De subsidieaanvraag gebeurt minstens 20 kalenderdagen voor de start van het project.

Basis- en werkingssubsidies
Zonhovense jeugdbewegingen (bijv. Chiro, Scouts, KSA), speelpleinwerkingen, jeugdhuizen en artistieke jeugdorganisaties kunnen jaarlijks basis- en werkingssubsidies aanvragen.
De subsidieaanvraag moet voor 15 oktober gebeuren.

Infrastructuursubsidies jeugd
Zonhovense jeugdverenigingen kunnen voor een infrastructuursubsidie aanvragen voor het verbeteren van de toegankelijkheid, veiligheid of speelomgeving van hun lokalen.

Subsidie security op jeugdfuiven 

Enkel erkende Zonhovense jeugdverenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor het inzetten van professionele security op hun jeugdfuiven. De erkende jeugdverenigingen zijn: Chiro Zonhoven Centrum, Chirojongens Halveweg, Chiromeisjes Halveweg, Dansgroep De Vogelzangers, De Zonhovense Leeuweriken, Jeugdhuis Nachtwacht, Kaboekie, KSA Zonhoven, Scouts en Gidsen Juventa, Speelplein ’t Ha-we’tje, Speelplein ‘t ¬† Molenpleintje. De subsidie bedraagt maximum 300 euro. De aanvrager moet de fuif op voorhand gemeld hebben (via ons formulier aanvraag manifestatie).

Verder moeten we binnen de 30 dagen na de fuif een kopie van de factuur voor security krijgen + een flyer/affiche/link naar digitale promotie waaruit blijkt dat de fuif openstaat voor een breed publiek (m.a.w. het is geen leden- of privéfeest)

Hoe aanvragen

Gebruik het juiste aanvraagformulier onderaan deze pagina. Vul het formulier in en bezorg het aan de jeugddienst.

Reglement

Het subsidiereglement vind je onderaan deze pagina, onder 'Downloads'.

Heb je gevonden wat je zocht?