Gemeente Gemeente Zonhoven

Kort verblijf en toeristenvisum

Een vreemdeling van een ander land kan een beroep doen op een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis.) als hij/zij

 • voor maximum 90 dagen naar België wil komen
 • en niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

De verbintenis tot tenlasteneming kan worden aangegaan door een natuurlijk persoon, die

 • de Belgische nationaliteit heeft
 • of gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van onbeperkte duur in België
 • en die over voldoende financiële middelen beschikt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

 • een verbintenis tot tenlasteneming van een visumplichtige vreemdeling
 • een verbintenis tot tenlasteneming van een niet-visumplichtige vreemdeling.

Op dofi.fgov.be vind je

 • de lijst van landen waarvan de onderdanen verplicht zijn een visum te hebben om de buitengrenzen van de Schengenzone te overschrijden
 • de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze verplichting

Voorwaarden

De ten laste genomen onderdaan van een derde land is niet-visumplichtig:

Na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de originele verbintenis tot tenlasteneming (deel I) ter goedkeuring doorgestuurd naar de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de volgende documenten:

 • een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant, of een kopie van zijn verblijfstitel, als hij tot een onbeperkt verblijf in België gemachtigd is,
 • de samenstelling van het gezin van de garant
 • de loonfiches van de garant voor de laatste 3 maanden, of het laatste aanslagbiljet (noodzakelijk voor zelfstandigen die zich garant stellen)

Na goedkeuring stuurt de garant alles naar de ten laste genomen vreemdeling.

De ten laste genomen onderdaan van een derde land is visumplichtig:

Als de vreemdeling visumplichtig is, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen

 • de landen waar België een ambassade of een consulaat heeft
 • de landen waar België door een andere Schengenstaat vertegenwoordigd wordt.

Om na te gaan welke situatie van toepassing is voor het land waar de vreemdeling vandaan komt, kijk je in het document Visumbevoegdheid en vertegenwoordiging onderaan deze pagina.

Voor een overzicht van ambassades en consulaten van België in het buitenland klik hier.

België heeft een ambassade of consulaat in het land van herkomst:

Na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de verbintenis tot tenlasteneming terug bezorgd aan de garant samen met volgende documenten:

 • een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant, of een kopie van zijn verblijfstitel, als hij tot een onbeperkt verblijf in België gemachtigd is,
 • de samenstelling van het gezin van de garant
 • de loonfiches van de garant voor de laatste 3 maanden, of het laatste aanslagbiljet (noodzakelijk voor zelfstandigen die zich garant stellen)

De garant stuurt alles naar de ten laste genomen vreemdeling,  die een visumaanvraag indient bij de Belgische ambassade of een consulaat.

België heeft geen ambassade of consulaat in het land van herkomst:

Na legalisatie van de handtekening van de garant, wordt de originele verbintenis tot tenlasteneming (deel I) ter goedkeuring doorgestuurd naar de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met de volgende documenten:

 • een kopie van de Belgische identiteitskaart van de garant, of een kopie van zijn verblijfstitel, indien hij tot een onbeperkt verblijf in België gemachtigd is,
 • de samenstelling van het gezin van de garant
 • de loonfiches van de garant voor de laatste 3 maanden, of het laatste aanslagbiljet (onontbeerlijk voor zelfstandigen die zich garant stellen)

Na goedkeuring stuurt de garant alles naar de ten laste genomen vreemdeling die een visumaanvraag indient bij de ambassade of een consulaat.

Afhandeling

Na aankomst in België biedt de vreemdeling zich binnen 3 werkdagen aan bij de dienst Vreemdelingen van de gemeente tenzij hij/zij:

 • in een ziekenhuis verblijft
 • opgesloten werd
 • in een hotel verblijft.

Wat meebrengen

EU-onderdaan:

 • geldige identiteitskaart of nationaal paspoort

Niet-EU-onderdaan:

Opmerking: de vreemdeling die een geldige verblijfstitel of een geldig visum D heeft, afgeleverd door een andere Schengenstaat, is vrijgesteld van de visumplicht.

Heb je gevonden wat je zocht?