Gemeente Gemeente Zonhoven

Borgstelling woonzorgcentrum

Word je of ben je opgenomen in een woonzorgcentrum en beschik je over onvoldoende financiële middelen om je verblijf ¬†aldaar te bekostigen?

Dan kan je een aanvraag indienen bij het OCMW tot het bekomen van een financiële tussenkomst (‘borgstelling’) voor de vergoeding van de verblijfskosten en de maatschappelijke dienstverlening.¬†

De aanvraag kan ingediend worden door jezelf, een familielid of door het woonzorgcentrum.