Gemeente Gemeente Zonhoven

Tegemoetkomingen mindervaliden

Personen met een beperking hebben recht op bepaalde tegemoetkomingen en sociale tarieven. Er zijn 3 soorten tegemoetkomingen: tegemoetkoming hulp aan bejaarden, inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming.

Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden (THAB)

Ben je ouder dan 65 jaar en beperkt in je zelfredzaamheid, dan kun je een financiële tussenkomst aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de graad van zelfredzaamheid en de gezinsinkomsten van de aanvrager.

De documenten om deze tegemoetkoming aan te vragen kun je bij het OCMW of de mutualiteit krijgen.

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor mensen met een handicap, die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor een beperkt inkomen hebben.

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • moet je verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de reguliere arbeidsmarkt kan verdienen
  • ben je ingeschreven in het bevolkingsregister
  • ben je gedomicilieerd en verblijf je werkelijk in België
  • moet je handicap erkend worden.

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinsinkomsten en situatie.

Integratietegemoetkoming (IT)

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je helpen om deze extra kosten te dragen.

Je komt hiervoor in aanmerking als:

  • je handicap erkend is
  • je inkomsten en die van je partner onder een bepaalde grens liggen
  • je minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar bent
  • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je bent gedomicilieerd en werkelijk verblijft in België.

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid zijn er 5 categorieën.  De categorie waartoe je behoort, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

 

Heb je gevonden wat je zocht?