Gemeente Gemeente Zonhoven

Inname openbaar domein en aanvraag signalisatie

 • Je verhuist binnenkort en je wilt parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen?
 • Je plant verbouwingen en je wilt een container vóór de woning plaatsen of er moet een stelling op het openbaar domein geplaatst worden?
 • Je wenst bouwmaterialen, een kraan, een hoogtewerker, enz. tijdelijk op het openbaar domein te plaatsen?
 • Je voert herstellingen uit en je wilt één of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden?
 • Je voert al dan niet in opdracht wegenwerken uit?

Dan moet je online een aanvraag indienen voor het in gebruik nemen van het openbaar domein.

Opgelet: de gemeente plaatst enkel parkeerverboden. Alle andere signalisatie (wegomlegging, wegversmalling, afsluiten wegen, …) dienen door de aanvrager voorzien te worden.

Voor wie

Iedere particulier, aannemer of rechtspersoon

Voorwaarden

Je aanvraag gebeurt: 

 • minstens 5 werkdagen op voorhand voor kleine ingebruiknames buiten de rijbaan.
 • minstens 10 werkdagen op voorhand bij hinder (container/stelling/bouwmaterialen/bouwkraan) en werken op het openbaar domein

Voor een verlenging moet je opnieuw een aanvraag doen.

Hoe aanvragen

 • Online via het thuisloket
 • Via het (zelfbedienings)loket in het gemeentehuis

Afhandeling

Bij goedkeuring van de aanvraag stuurt de dienst uitbestede werken je de vergunning via e-mail.

Reglement

 • Indien de ingebruikname van het openbaar domein langer duurt dan vergund, dan dien je uiterlijk 5 werkdagen voor de vervaldag van de vergunning een verlenging in,
 • De gebruikte signalisatie dient conform te zijn aan het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 werken.
 • De aanvrager blijft burgerlijk verantwoordelijk voor alle schade die kan voortspruiten uit de geplaatste hindernis, of voor ongevallen overkomen aan derden,
 • De vergunninghouder of zijn aangestelde zal onmiddellijk gevolg geven aan de richtlijnen door de aangestelde van het gemeentebestuur en/of de politie met het oog op de orde, rust, veiligheid en netheid,
 • Het gemeentebestuur kan alle gepaste maatregelen treffen op kosten en risico van de aanvrager, indien de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd.
 • Ingeval van werken wordt een plaatsbeschrijving toegevoegd met de vermelding van eventuele gebreken, gestaafd door fotomateriaal. Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar domein in goede staat geacht.
 • Indien bij wegenwerken voertuigen van De Lijn worden gehinderd moeten hiervoor afspraken worden gemaakt met de dienst omleidingen van De Lijn Limburg (omleidingen.limburg@delijn.be).

E-loket - vraag hier online aan