Gemeente Gemeente Zonhoven

Inname openbaar domein en aanvraag signalisatie

 • Je verhuist binnenkort en je wilt parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen?
 • Je plant verbouwingen en je wilt een container vóór de woning plaatsen of er moet een stelling op het openbaar domein geplaatst worden?
 • Je wil tijdelijk bouwmaterialen, een kraan, een hoogtewerker, enz. op het openbaar domein plaatsen?
 • Je voert herstellingen uit en je wil één of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden?
 • Je voert wegenwerken uit, al dan niet in opdracht?

Dan moet je online een aanvraag indienen voor het in gebruik nemen van het openbaar domein.

Let op! De gemeente plaatst enkel parkeerverboden. Alle andere signalisaties (wegomlegging, wegversmalling, afsluiten wegen, …) moet je zelf voorzien.

Voor wie

Iedere particulier, aannemer of rechtspersoon

Voorwaarden

Je aanvraag gebeurt: 

 • minstens 5 werkdagen op voorhand voor kleine ingebruiknames buiten de rijbaan.
 • minstens 10 werkdagen op voorhand bij hinder (container/stelling/bouwmaterialen/bouwkraan) en werken op het openbaar domein

Voor een verlenging moet je opnieuw een aanvraag doen.

Hoe aanvragen

 • Online via het e-loket
 • Via het (zelfbedienings)loket in het gemeentehuis

Afhandeling

Bij goedkeuring van de aanvraag stuurt de dienst Patrimonium je de vergunning via e-mail.

Reglement

 • Duurt de ingebruikname van het openbaar domein langer dan vergund, dan moet je uiterlijk 5 werkdagen voor de vervaldag van de vergunning een verlenging indienen.
 • De gebruikte signalisatie moet conform zijn aan het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 werken.
 • Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor alle schade die kan voortkomen uit de geplaatste hindernis.
 • Als aanvrager moet je onmiddellijk gevolg geven aan de richtlijnen van het gemeentebestuur en/of de politie met het oog op de orde, rust, veiligheid en netheid.
 • Het gemeentebestuur kan maatregelen treffen op kosten en risico van de aanvrager, als de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd.
 • Bij werken wordt een plaatsbeschrijving toegevoegd met de vermelding van eventuele gebreken, gestaafd door fotomateriaal. Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, moet het openbaar domein in goede staat verkeren.
 • Indien bij wegenwerken voertuigen van De Lijn worden gehinderd moeten hiervoor afspraken worden gemaakt met de dienst omleidingen van De Lijn Limburg. (omleidingen.limburg@delijn.be).

Heb je gevonden wat je zocht?