Gemeente Gemeente Zonhoven

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na jouw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren bij de dienst burgerzaken.

Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Anders moet je de uittreksels opvragen in het buitenland. 

Opgelet! De buitenlandse huwelijksakte moet eerst erkend worden.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit, ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is
  • gelegaliseerd zijn
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

De handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler moet je ook laten legaliseren.

In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Hoe aanvragen

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van jouw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar je je na je terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijf je in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • jouw woonplaats in België
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
  • jouw geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Kostprijs

Gratis

Heb je gevonden wat je zocht?