Gemeente Gemeente Zonhoven

Nachtwinkels en belwinkels

Om een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie op te starten, heeft u een toelating nodig. 

Voor wie

Nachtwinkel: een vestigingseenheid die:

 1. ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen uitsluitend onder de rubriek 'verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen'
 2. geen andere handelsactiviteit uitoefent dan de hierboven bedoeld
 3. een maximale netto-verkoopoppervlakte heeft van 150 m²
 4. en op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' draagt.

Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

Voorwaarden

Nieuwe vergunningen tot het openen van een nieuwe nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie kunnen enkel verleend worden indien het maximum aantal vestigingen niet bereikt is en de vestigingen gelegen zijn:

 • Langs de N72: maximum 1
 • Langs de N715: maximum 2

Met inbegrip van de bestaande winkels.

In afwijking van artikel 6, c van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening mogen de nachtwinkels open zijn van 18 tot 2 uur.

Op zondag mogen de nachtwinkels openen vanaf 16 uur.

De privaat bureaus voor telecommunicatie mogen open zijn van 7 tot 20 uur.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning dient te worden gevoegd:

 • een volledige identiteit van de uitbater en zijn telefoonnummer
 • de vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen
 • het juiste adres, evenals een plan van het pand
 • een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementaire teksten
 • een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket of een kopie van de inschrijving in het handelsregister
 • een kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel
 • een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in de handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV)
 • een kopie van de licentie van het Belgisch Instituut voor Poetsdiensten en Telecommunicatie wat een privaat bureau voor telecommunicatie betreft.

Heb je gevonden wat je zocht?