Gemeente Gemeente Zonhoven

Charter werftransport

Gemeente Zonhoven ondertekende het Charter Werftransport. Dat is een initiatief van de Vlaamse Overheid, VSV, VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Met dit initiatief geven we een duidelijk signaal om in te zetten op veilige schoolomgevingen tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.  

Wat zijn de doelstellingen van het Charter Werftransport?

  1. Gemeente Zonhoven voert een actieve communicatie met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt daarvoor een aanspreekpunt ter beschikking (mobiliteit@zonhoven.be - 011 81 05 22) waar aannemers terecht kunnen met vragen.

    Het aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

  2. Dat er geen werftransport met tractoren plaatsvindt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de gemeente Zonhoven. Daarop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de gemeente, zijnde het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de gemeente.

  3. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin-en einduren (na te vragen bij de gemeente) van de scholen. Dit vervalt tijdens de schoolvakanties. Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

  4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.

  5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

  6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

Heb je gevonden wat je zocht?