Gemeente Gemeente Zonhoven

Verloop van de werken

Als alles volgens planning verloopt, is het openleggen van de Roosterbeek klaar in het najaar van 2024. Deze timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

2023

Maart/april: voorbereidende werken

 • Preventieve snoei: bomen zijn gevoelig voor veranderingen aan hun groeiplaats. De gemeente stelde daarom een onafhankelijke boomdeskundige aan in dit project. Hij bracht de gezondheidstoestand in kaart van de bomen die in het gebied zullen blijven staan. De boomdeskundige gaf ook advies over welke beschermende maatregelen moeten genomen worden en volgt dit nauwgezet mee op.
 • Verplaatsen nutsleidingen

Vanaf half mei: start van de werken

 • Start archeologische opgravingen oud kerkhof: tussen de kerk en het gemeentehuis liggen de overblijfselen van het oude kerkhof dat 800 jaar lang in gebruik was. Het kerkhof werd in 1968 geruimd wegens de heraanleg van de dorpskern, maar uit het vooronderzoek blijkt dat er nog steeds een aantal graven aanwezig zijn. De graafwerken voor het toekomstige tracé van de Roosterbeek gebeuren daarom onder toezicht van een erkend archeoloog. Menselijke resten die gevonden worden, krijgen een gezamenlijke laatste rustplaats.
 • Aanleg gescheiden stelsel riolering en regenwater
 • Aanleg inbuizing om de vlondervijver te verbinden
 • Afbraak kiosk en aanleg koker marktplein: het gemeentebestuur besloot eerder om de kiosk op het plein af te breken. Enerzijds is er weinig interesse van verenigingen om de kiosk te gebruiken voor evenementen. Anderzijds kampt dit bouwwerk met constructieproblemen door hardnekkig vocht in de kelderruimte. Een heropbouw op een andere plek is daarom niet aan de orde.
 • Start openleggen Roosterbeek na vrijgave zones door archeoloog: tot het begin van de jaren ‘60 stroomde de Roosterbeek door het centrum, waarna ze ingebuisd werd. Het opnieuw openleggen van de beek over een lengte van 200 meter is een technisch hoogstandje. Aan de zijde van de kerk is er in het ontwerp een hoge keermuur voorzien: de harde oever. Aan de kant van het gemeentehuis komt er een lage muur met daarboven een helling met gras: de zachte oever. 

2024

 • Start aanleg riolering N715/Genkerbaan
 • Start aanleg paden langs de Roosterbeek en zone tussen kerk en gemeentehuis
 • Einde aanleg riolering N715/Genkerbaan
 • Afwerking omgevingsaanleg en vlonders, plaatsen van straatmeubilair en fonteininstallatie: Fluvius werkte voor het Dorpshart en de aangrenzende site De Kwint een integraal lichtontwerp voor de openbare verlichting uit. Dit plan is niet alleen functioneel maar ook sfeervol. We werken overal met energiezuinige LED-verlichting. In het toekomstige park zitten ook een paar knipogen naar Zonhoven verstopt zoals zitbanken die verwijzen naar de Holsteen of een zon die te zien is in stalen leuningen van balustrades. 


Interesse?
Tijdens de werken zullen we een bezoek aan de werf organiseren. Zo kan je een kijkje nemen achter de schermen. Meer info volgt in een later stadium.

Historische foto's: Heemkundekring Zonhoven

Heb je gevonden wat je zocht?