Gemeente Gemeente Zonhoven

Nieuwe PIN/PUK aanvragen

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie).

Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien men de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen. 

Hoe aanvragen

U kan de aanvraag doen via de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres. De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.

Afhandeling

Als wij uw codes hebben ontvangen, kunt u langskomen op het gemeentehuis om uw nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

Wat meebrengen

Nieuwe PIN en PUK-code

Identiteitskaart

Heb je gevonden wat je zocht?