Gemeente Gemeente Zonhoven

Pamperbank Zonhoven

Ongebruikte luiers over? Breng ze naar de Pamperbank!

Via vijf pamperboxen, verspreid over verschillende locaties in Zonhoven, worden overschotten van luiers ingezameld en herverdeeld onder gezinnen die hier nood aan hebben.

Zo wil de gemeente vanuit het 'Huis van het Kind' haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam beleid en aan het welzijn van gezinnen in Zonhoven die het financieel moeilijk hebben.

Waar staan de pamperboxen? 

  • in kleuterschool de Kleurdoos
  • in het consultatiebureau Wiegwijs (Kind en Gezin)
  • bij buitenschoolse kinderopvang 't Alvermanneke
  • in basisschool De Lettermolen
  • de vijfde box reist tussen de lagere scholen Kosmos en Toverfluit¬†

Rotary Club Zonhoven leverde een mooie financiële bijdrage waardoor we extra boxen hebben kunnen aankopen. Voor de verpakking van de ingezamelde luiers werken we samen met één van de partners van het 'Huis van het Kind': de Werkmix in Zonhoven.¬†

Wens je meer info over de Pamperbank? Dan kan je terecht bij de deskundige van het Huis van het Kind via: