Gemeente Gemeente Zonhoven

Openbaarheid van bestuur

De overheid moet jou informeren

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Ook het gemeentebestuur van Zonhoven moet jou duidelijke informatie geven over haar beleid en dienstverlening.
We doen dat bijvoorbeeld via ons infoblad 'De Zonhovenaar', via (nieuws)brieven, via sociale media, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket.

Je mag de documenten van de overheid inkijken

Het kan ook gebeuren dat je een document van de gemeente wil inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in jouw buurt of een dossier over de aanleg van een weg.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen, om andere belangen te beschermen.

Bouwplannen inkijken of opvragen

Meer info

Wil je meer weten over:

  • de uitzonderingen die een overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken
  • de termijnen van antwoorden en uitvoeren
  • de beroepsprocedure

ga dan naar de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

E-loket - vraag hier online aan

Heb je gevonden wat je zocht?