Gemeente Gemeente Zonhoven

Politiecodex

Op 1 maart 2019 werd het eerste, algemene deel van de gemeentelijke codex politieverordeningen in alle gemeenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad aangepast. Dit deel staat ook wel bekend als het GAS-reglement.

In alle zes gemeenten van de politiezone (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) gelden dezelfde regels. 

Personen die dit reglement overtreden (en dus openbare overlast veroorzaken), kunnen een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opgelegd krijgen, meestal in de vorm van een geldboete.

Procedure

Aan minderjarige overtreders wordt altijd eerst een voorstel tot bemiddeling en/of gemeenschapsdienst gedaan. Als de bemiddeling geslaagd is, kan er geen GAS-boete meer opgelegd worden. Ook aan volwassenen kan een bemiddeling voorgesteld worden, als de GAS-ambtenaar dit nodig vindt.