Gemeente Gemeente Zonhoven

Missie

Huis van het Kind Zonhoven (HvhK) is een lokaal samenwerkingsverband tussen actoren op het vlak van preventieve gezinsondersteuning. Deze actoren willen de krachten bundelen om te werken aan een universeel kwaliteitsvol aanbod op vlak van preventieve gezondheidszorg, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning met als doel maximale gezondheids- en welzijnswinsten te realiseren voor alle gezinnen met kinderen en jongeren, de kinderen en jongeren zelf en aanstaande ouders. De doelgroepen die het Huis van het Kind Zonhoven wil benaderen zijn: kinderen van 0 tot en met 24 jaar, ouders en toekomstige ouders en medewerkers uit het brede werkveld van preventieve gezinsondersteuning, gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. 

Het huidig samenwerkingsverband Huis van het Kind Zonhoven bestaat uit diensten en organisaties die actief zijn op vlak van preventieve gezinsondersteuning, gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Alle partners zijn minimaal actief op het grondgebied van de gemeente Zonhoven. Omdat het Huis van het Kind Zonhoven een dynamisch weerkerend initiatief  is, zal het gaandeweg steeds op zoek blijven gaan naar thematische verdieping, nieuwe manieren om elkaar te versterken en het aanwerven van nieuwe partners. De organisatie van het Huis van het Kind Zonhoven ligt in de handen van de partners waarin het lokale bestuur van de gemeente Zonhoven de regierol opneemt. De organisatie van het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door: een stuurgroep, thematische werkgroepen en het brede netwerk. 

Dit initiatief wordt genomen in het kader van het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Huis van het Kind Zonhoven realiseert een kwaliteitsvol gezinsondersteunend aanbod dat zichtbaar en laagdrempelig is. Om dit te realiseren vervult Huis van het Kind Zonhoven een coördinerende functie, ondersteunt het alle initiatieven hiervoor nodig en behartigt het daartoe de gezamenlijke belangen van alle partners. 

Heb je gevonden wat je zocht?