Gemeente Gemeente Zonhoven

Leegstand en verwaarlozing

Leegstaande of verwaarloosde woningen en gebouwen zijn geen mooi beeld voor de omgeving. Het gemeentebestuur moedigt de eigenaars daarom aan om de panden te verbeteren en terug op de woningmarkt te brengen.

Leegstand van woningen en gebouwen

Met het leegstandsbeleid wil de gemeente aandacht schenken aan de heractivatie van leegstaande woningen en gebouwen.

  • Er is sprake van leegstand op het moment dat er 12 maanden geen inschrijving van de woning of geen activiteit in het gebouw geweest is.
  • Voor leegstaande woningen en gebouwen is er geen heffing. Wel bieden we als gemeente een ondersteuningsaanbod waarbij we samen op zoek gaan naar een interessant toekomstperspectief voor de leegstaande woning. Voor elke leegstaande woning die in gebruik genomen wordt, wordt er geen nieuwe woning gebouwd.
  • Verkoop je het gebouw of de woning, opgenomen in het leegstandsregister? Dan dien je dit te melden. Je vindt de nodige formulieren onderaan deze pagina.
  • Jaarlijks wordt er vanop het openbaar domein een onderzoek gedaan naar de leegstand van woningen en gebouwen. Na 6 maanden ononderbroken bewoning of gebruik kan je een schrapping uit het leegstandsregister aanvragen.

Verwaarlozing van woningen en gebouwen

Het gemeentebestuur wil verloedering van de woonomgeving tegengaan. Daarom worden verwaarloosde panden opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Aan dit register is een gemeentelijke belasting gekoppeld, om zo de eigenaars aan te moedigen de verwaarlozing van hun pand weg te werken.

  • Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer het 15 of meer punten heeft bij een onderzoek vanop het openbaar domein. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de gebouwschil.
  • Wanneer de woning of de eigenaar aan de nodige voorwaarden voldoet, kan je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing voor een beperkte tijd.
  • Ook voor de eigenaars van een verwaarloosde woning bieden we als gemeente een ondersteuningsaanbod om hun woning opnieuw in orde te brengen. Na het wegwerken van de gebreken, kan de woning of het gebouw geschrapt worden uit het verwaarlozingsregister.
  • Verkoop je het gebouw of de woning, opgenomen in het verwaarlozingsregister? Dan dien je dit te melden. Je vindt de nodige formulieren onderaan deze pagina.

De goedgekeurde reglementen

Het gemeentelijk reglement voor de registratie van leegstand van gebouwen en woningen in Zonhoven werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad op 31 maart 2020. Het gemeentelijk reglement voor de inventarisering van verwaarloosde gebouwen en woningen werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad op 24 april 2023.

Daarnaast werd ook de kohierbelasting op de verwaarloosde woningen en gebouwen recent goedgekeurd voor de dienstjaren 2024 tot 2026.

Je vindt de meest recente versie van de reglementen onderaan deze pagina.

Heb je bijkomende vragen of nood aan meer informatie? Dan kan je telefonisch terecht bij Stebo vzw op 089 39 16 34. Je kan ook steeds mailen naar het e-mailadres wonen@zonhoven.be.

Heb je gevonden wat je zocht?