Gemeente Gemeente Zonhoven

Inname openbaar domein en aanvraag signalisatie

 • Je verhuist binnenkort en je wilt parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen?
 • Je plant verbouwingen en je wilt een container vóór de woning plaatsen of er moet een stelling op het openbaar domein geplaatst worden?
 • Je wil tijdelijk bouwmaterialen, een kraan, een hoogtewerker, enz. op het openbaar domein plaatsen?
 • Je voert herstellingen uit en je wil één of meerdere parkeerplaatsen voorbehouden?
 • Je voert wegenwerken uit, al dan niet in opdracht?

Dan moet je online een aanvraag indienen voor het in gebruik nemen van het openbaar domein.

Let op!

 • De gemeente plaatst enkel parkeerverbodsborden. Alle andere signalisaties (wegomlegging, wegversmalling, afsluiten wegen, …) moet je zelf voorzien.
 • Voor een inname langs een gewestweg ben je mogelijk retributie verschuldigd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voor wie

Iedere particulier, aannemer of rechtspersoon

Voorwaarden

1. Innames langs gewestwegen

 • Zonder hinder op de rijweg, het fietspad en/of het voetpad vraag je minstens 10 werkdagen op voorhand aan.
 • Alle hinderlijke innames vraag je minstens 12 werkdagen op voorhand aan.

De volgende straten zijn gewestwegen: Houthalenseweg, Dorpsstraat, Heuvenstraat en Heuveneindeweg, Vogelsancklaan, Halveweg, Wijerstraat en Beringersteenweg, N74

2. Innames langs gemeentewegen

 • Zonder hinder op de rijweg, het fietspad en/of het voetpad vraag je minstens 5 werkdagen op voorhand aan.
 • Alle hinderlijke innames vraag je minstens 10 werkdagen op voorhand aan.

3. Bij hinderlijke innames moet je steeds een duidelijk signalisatieplan aan je aanvraag toevoegen.

4. Voor een verlenging moet je opnieuw een aanvraag doen.

Hoe aanvragen

 • Online via het e-loket
 • Maak een afspraak bij de dienst patrimonium

Afhandeling

Bij goedkeuring van de aanvraag stuurt de dienst Patrimonium je de vergunning via e-mail.

Reglement

 • Duurt de ingebruikname van het openbaar domein langer dan vergund, dan moet je uiterlijk 5 werkdagen voor de vervaldag van de vergunning een verlenging indienen.
 • De gebruikte signalisatie moet conform zijn aan het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.
 • Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor alle schade die kan voortkomen uit de geplaatste hindernis.
 • Als aanvrager moet je onmiddellijk gevolg geven aan de richtlijnen van het gemeentebestuur en/of de politie met het oog op de orde, rust, veiligheid en netheid.
 • Het gemeentebestuur kan maatregelen treffen op kosten en risico van de aanvrager, als de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd.
 • Bij werken wordt een plaatsbeschrijving toegevoegd met de vermelding van eventuele gebreken, gestaafd door fotomateriaal. Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, moet het openbaar domein in goede staat verkeren.
 • Indien bij wegenwerken voertuigen van De Lijn worden gehinderd moeten hiervoor afspraken worden gemaakt met de dienst omleidingen van De Lijn Limburg. (omleidingen.limburg@delijn.be).

Heb je gevonden wat je zocht?