Gemeente Gemeente Zonhoven

Informatiepagina overstromingen

Veelgestelde vragen

De informatiepagina van het nationaal crisiscentrum wordt altijd up to date gehouden en bevat een antwoord op veelgestelde vragen.

Administratieve, juridische en emotionele steun voor getroffenen

Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst 'slachtofferhulp' van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.

MEER INFO


Informatienummer 1771

Heb je praktische vragen over wat je moet doen nadat je huis overstroomde? Dan kan je bellen naar het informatienummer 1771. Dit nummer is bereikbaar tussen 8 en 22 uur.

Let op, dit is geen noodnummer!

  • Hulp nodig van de brandweer? Bel 1722 of bezoek het digitaal loket 1722.be
  • Iemand in levensgevaar? Bel 112


Schade en verzekeringen

Getroffenen kunnen de schade die ze geleden hebben door de wateroverlast melden bij het Vlaams Schadefonds.

Meer informatie van FOD economie voor particulieren.

Meer informatie van FOD economie voor zelfstandigen en kmo’s.

Wat te doen bij schade of na een evacuatie?


Solidariteitsacties

Honderden mensen bieden steun aan de slachtoffers van de ramp, door materiaal en voedsel te doneren of ter plaatse te gaan helpen. Deze vele solidariteitsacties moeten nu goed georganiseerd worden om het werk van de hulpdiensten niet te hinderen. Wil je helpen?

  • De gemakkelijkste manier om te helpen is om een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525.
  • Wil je als vrijwilliger meewerken? Meld je aan op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis. 

Vertrek niet zomaar naar de getroffen gebieden. Dit kan de reddingsacties van de hulpdiensten in gevaar brengen. Bovendien zijn vele wegen moeilijk berijdbaar. Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen. Het Rode Kruis brengt momenteel samen met het Nationaal Crisiscentrum alle noden in de getroffen gebieden in kaart en zoekt een oplossing voor goederen die tot nu toe geleverd zijn en niet gebruikt worden. Dit vraagt tijd en overleg. We vragen begrip en geduld hiervoor.


SAMEN voor Limburg in nood

Onze provincie is hard getroffen door het noodweer van de afgelopen dagen. Heel wat Limburgse gezinnen hebben materiële en menselijke schade opgelopen. Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, de Provincie Limburg, Het Belang van Limburg en TV Limburg nemen samen, als de vier grote Limburgse vertegenwoordigers, hun verantwoordelijkheid op en slaan de handen in elkaar om de grote solidariteit die op gang komt te coördineren.

De komende weken lijsten ze de noden op en bepalen ze in overleg waar de centen het meest nodig zijn. Zo zorgen ze ervoor dat de ingezamelde middelen efficiënt gebruikt worden en dus terecht komen, daar waar ze het meest nodig zijn. De middelen worden gebruikt daar waar geen aanspraak kan gemaakt worden op verzekerings- of overheidssteun.

Wil ook jij de vele getroffen gezinnen steunen? Stort dan vandaag je gift nog op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 - BIC KREDBEBB met de gestructureerde mededeling ***185/0110/02522***. Giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest.

Heb je gevonden wat je zocht?