Gemeente Gemeente Zonhoven

Hemelwater- en droogteplan

Visie

Netbeheerder Fluvius heeft samen met gemeente Zonhoven een ‘hemelwater- en droogteplan’ opgesteld. Het plan beschrijft hoe we in heel Zonhoven willen omgaan met regenwater.

In het hemelwaterplan geven we onze visie over hoe we binnen onze gemeente op lange termijn het best omgaan met hemelwater. Dit om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied te beschermen tegen de klimaatverandering

Het plan bepaalt hoe we regenwater opvangen, ter plaatse bufferen om later te gebruiken of traag in de grond laten sijpelen. Het lijkt tegenstrijdig, maar water ter plaatse houden is net het beste middel tegen wateroverlast. We moeten dus meer regenwater laten infiltreren.

Doelstellingen

Het hemelwater- en droogteplan omvat een gebiedsdekkende visie met als hoofddoelen:

  • het streven om 100% van het hemelwater ter plaatse te houden en te infiltreren
  • de uitbouw van een volledig gescheiden rioleringsstelsel
  • het inzetten van blauw-groene structuren om de impact van droogte te verminderen
  • waterbewust bouwen en wonen
  • een nood- en interventieplan

Deze visie wordt vertaald in concrete acties om de hoofddoelen te kunnen realiseren.

HEMELWATER- EN DROOGTEPLAN

Heb je gevonden wat je zocht?