Gemeente Gemeente Zonhoven

GECORO

De GECORO houdt zich vooral bezig met ruimtelijke planning. Deze adviesraad wordt geconsulteerd wanneer er een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt opgemaakt. Ook bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geeft deze raad advies. De GECORO kan zelf vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over dossiers van ruimtelijke ordening. Voor deze adviesraad worden nog kandidaten gezocht.

Deze adviesraad bestaat uit de volgende personen:

Effectieve leden Plaatsvervangers
Voorzitter
Danielle Boonen

Jean Paul Decouter
Ondervoorzitter
Tom Van Becelaere

Peggy Winkels
Secretaris
Michael Vanderhoydonk

Johan Metten
Nicole Driesen Stefan Willen
Katja Roggen Guido Bertels
Natalie Desmet Bert Cox
Sent Auwers Marisa Ruffo
Willy Gerits Gunther Gerits
Kris Claes Koen Evers
Els Peters Mario Leyssens
Kevin Coppetiers Ellen Feyen
Fernand Vlecken Florette Goffings
Frederick Vandeput (Open VLD)  
Bart Vanhorenbeek (N-VA)  
Eric Vos (Open VLD)  
Raf Baerts (CD&V-Groen)  
Sven Lieten (Zonshoven)  
Theo Penders