Gemeente Gemeente Zonhoven

Dossierverloop aanvraag

Omgevingsloket

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus een eID-kaartlezer hebben en je bijhorende pincode of token. Meer details vind je bij het omgevingsloket.

Hoe volg ik mijn aanvraag op?

 • Digitaal ingediend? Dan kan je de stand van zaken van je dossier raadplegen bij het omgevingsloket. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.
 • Analoog ingediend? Dan brengt de dienst Planning en vergunningen je schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken van je dossier.

Hoe weet ik of mijn dossier in orde is?

Binnen 30 dagen krijg je een bericht:

 • is je dossier volledig
 • of ontbreken er nog gegevens of documenten 

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

 • als je dossier in orde is: binnen 60 dagen 
 • met openbaar onderzoek: binnen 105 dagen 

In sommige gevallen worden deze termijnen verlengd met 60 dagen. Je word hiervan altijd op de hoogte gebracht.

Hoe word ik op de hoogte gebracht?

 • Digitaal ingediend? Via het omgevingsloket
  Je vindt hier ook de bekendmakingsaffiche. Hang deze binnen 10 dagen na de kennisgeving ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Maak hier een foto van  en voeg die binnen 10 dagen toe aan jouw dossier.
 • Analoog ingediend? Via een aangetekend schrijven. 
  Je ontvangt ook de bekendmakingsaffiche, hang deze binnen de 10 dagen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Maak hier een foto van en bezorg deze binnen 10 dagen aan de dienst Vergunningen en handhaving.

Wanneer mag ik mijn werken starten?

Heb je geen bericht ontvangen van een beroep tegen deze beslissing? Dan mag je na 35 dagen de werken starten.

 • Digitaal ingediend? Geef het begin van de werken in bij je dossier in het omgevingsloket.
 • Analoog ingediend? Breng het gemeentebestuur op de hoogte van het begin van de werken.

Procedures met behandelingstermijn

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures mogelijk:

 • de gewone procedure 
 • de vereenvoudigde procedure 


Gewone procedure

 • Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen
 • Als er een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is, valt de beslissing binnen een termijn van 120 dagen.
 • In bepaalde gevallen wordt deze termijn eenmalig verlengd met 60 dagen:
  • bij een tweede openbaar onderzoek
  • bij toepassing van de administratieve lus
  • als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad bevoegd is


Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Heb je gevonden wat je zocht?