Gemeente Gemeente Zonhoven

GECORO

De GECORO houdt zich vooral bezig met ruimtelijke planning. Deze adviesraad wordt geconsulteerd wanneer er een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt opgemaakt. Ook bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geeft deze raad advies. De GECORO kan zelf vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over dossiers van ruimtelijke ordening. 

Deze adviesraad bestaat uit de volgende personen:

Effectieve leden Plaatsvervangers
Voorzitter
Danielle Boonen

Jean Paul Decoutere
Ondervoorzitter
Tom Van Becelaere

Peggy Winkels
Secretaris
Michael Vanderhoydonk

Johan Metten
Nicole Driesen Stefan Willen
Guido Bertels Patrick Van Brabant
Natalie Desmet Bert Cox
Sent Auwers Marisa Ruffo
Willy Gerits Gunther Gerits
Kris Claes Koen Evers
Filip Meeus Mario Leyssens
Greta Dubois  
Fernand Vlecken Florette Goffings
Frederick Vandeput (Open VLD)  
Bart Vanhorenbeek (N-VA)  
Kris Knuts (Open VLD)  
Dominic Tholen (CD&V-Groen)  
Sven Lieten (Zonshoven)