Gemeente Gemeente Zonhoven

Zonhoven isoleert

Gepubliceerd op do 25 apr 2019
'Zonhoven isoleert' is één van de lokale klimaatprojecten van de gemeente. Bewoners of eigenaars die woningen in Zonhoven isoleren, krijgen ondersteuning van de gemeente. Het project loopt nog tot 2024. De gemeente ontving een subsidie van 187.000 euro om het project uit te voeren.

Dit moet de gemeente helpen om de klimaatdoelstelling in kader van de Covenant of Mayors tegen 2030 te halen. Het doel van het project is om tegen 2024 40 % van de Zonhovense woningen te isoleren en klaar te stomen voor de toekomst. Heel wat partners gaan ons én jou daarbij helpen, zoals DuboLimburg, Stebo vzw, Logo’s, VormingPlus en SVK Midden-Limburg.

De gemeente isoleert!

De gemeente wil het goede voorbeeld geven en gaat:

  • de woningen in eigendom van de gemeente en het OCMW onder de loep nemen en indien nodig isoleren en ventileren, met aandacht voor de bewoners en de omgeving
  • verschillende projecten opstarten om de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken en waar mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken
  • het personeel tips geven om energiezuiniger te werken en zo het eigen energieverbruik te verminderen.

Doe jij mee?

Met dit project willen we jou zoveel mogelijk en op maat ondersteunen. Daarom organiseren we een aantal activiteiten:

  • Op 20 juni vindt een eerste informatiesessie plaats waarbij we alle partners aan het woord laten en jou informeren over het project en de mogelijkheden. Deze sessie vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, om 20 uur.
  • In het najaar voorzien we samen met de partners infoavonden over o.a. dakisolatie, vervanging van ramen, muurisolatie, …
  • In het najaar voorzien we ook infosessies over ventilatie van de woning, tips om je energieverbruik te doen dalen, een gezond binnenklimaat, …
  • We voorzien een bezoek aan huis waar een onafhankelijke specialist jou informeert over de mogelijkheden om energie te besparen (isolatie, ventilatie, gedragsverandering, …), hernieuwbare energie op te wekken en de woning leefbaarder te maken.

 

Afhankelijk van jouw keuzes kan de gemeente jou hierin ondersteunen:

  • Wil je enkel informatie over wat je kan doen, dan stopt hierna de ondersteuning.
  • Wil je ook geholpen worden met de beoordeling van de offerte, opvolging van de werkzaamheden, aanvraag van subsidies, financieringsmogelijkheden, … dan loopt de ondersteuning verder.

Je kan wanneer je maar wil in het project in- of uitstappen.

We proberen zoveel mogelijk werken in de buurt te bundelen bij één aannemer zodat je kan genieten van een samenaankoop. Zo kunnen we de kostprijs van het renovatieproject verminderen.