Gemeente Gemeente Zonhoven

Winterstrooiplan voor gemeentewegen

Gepubliceerd op di 22 jan 2019
Tot en met zaterdag is een winterprik aangekondigd. De strooidiensten van de gemeente staan dag en nacht klaar om de fietspaden en wegen zo snel mogelijk sneeuw- en/of ijsvrij te maken. Op die manier trachten we de hinder tot een minimum te beperken.

Het is echter onmogelijk om alle straten van Zonhoven sneeuw- en ijsvrij te maken. We volgen een weloverwogen routeplan. 

Routeplan

Niet alle straten van Zonhoven zijn hierin opgenomen, maar de routes zijn zodanig opgemaakt dat bijna alle inwoners op maximum 500 m wonen van een weg die sneeuw- en ijsvrij gehouden wordt. Op die manier blijft het praktisch uitvoerbaar en betaalbaar.

Zonhoven beschikt over een kleine tractor waarmee de fietspaden sneeuwvrij worden, een vrachtwagen zorgt voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de rijwegen.

Fietspaden en rijwegen

De fietspaden worden als volgt aangepakt: eerst de fietspaden in de schoolomgevingen (op schooldagen), daarna de belangrijkste fietsverbindingen en tot slot de toeristische fietspaden.

Voor wat betreft de rijwegen worden eerst de belangrijkste ontsluitingswegen gestrooid en daarna enkele wijkontsluitingswegen.

De gewestwegen zitten niet in dit plan. Het Agentschap Wegen en Verkeer strooit op de gewestwegen (Vogelsancklaan, Halveweg, Wijerstraat, Beringersteenweg, N74, Heuveneindeweg, Heuvenstraat, Dorpsstraat en Houthalenseweg).

 

De gemeentelijke uitvoerende diensten staan tot het einde van de winter dag en nacht paraat om uit te rukken. Help hen door je oprit en stoep alvast sneeuwvrij te maken. Daar ben je immers zelf verantwoordelijk voor. Hiervoor moet je zelf strooizout aankopen.