Gemeente Gemeente Zonhoven

Nieuwe regenwaterafvoer op Molenweg

Op de Molenweg hebben we bijkomende regenwaterafvoer aangelegd. Dat was nodig, want Termolen heeft regelmatig last van water op straat en in sommige woningen. Om die wateroverlast op te lossen, wordt het openbaar domein tussen de Kapelbergweg en de parking van Basisschool De Lettermolen aangesloten op de regenwaterafvoer. Het regenwater wordt richting Elsbergweg geleid.

Momenteel zijn de werken op de Molenweg bijna afgelopen. De regenwaterriolering is aangelegd de stormroosters zijn geplaatst en de wegenis is afgewerkt. In de Kapelbergweg werden bovendien nieuwe fietssuggestiestroken aangelegd. Wagens mogen daarover rijden, maar mogen fietsers pas voorbijsteken wanneer er geen tegenliggers zijn. We hopen daarmee een oplossing te bieden die de veiligheid van de fietsers ten goede komt. 

Werken aan de kruispunten: doorgaand verkeer blijft mogelijk

Vanaf dinsdag 17 oktober zal de aannemer de kruispunten met de Kapelbergweg en de Kneuterweg aanpakken. De betonstraatstenen worden vervangen door asfalt en de aanloopelementen in de zijstraten worden vervangen door prefabelementen, zoals op de Molenweg zelf. 

Doorgaand verkeer op de Molenweg blijft gedurende deze werken mogelijk. We plaatsen verkeerslichten, zodat automobilisten en ander vervoer alternerend langs de versmalling aan de werfzones kan rijden.

Fase 1: wijk bereikbaar via de Kapelbergweg

Beide kruispunten worden tegelijkertijd aangepakt, telkens een helft van de rijbaan. In de eerste fase werkt de aannemer ter hoogte van het kruispunt met de Kapelbergweg aan de zijde met de even huisnummers. Je kan dan nog steeds van de Molenweg de Kapelbergweg inrijden. Ter hoogte van de Kneuterweg werken ze aan de zijde met de oneven huisnummers. Daar is het tijdelijk niet mogelijk om de wijk in te rijden aangezien de rijbaan opgebroken is. Deze fase zal ongeveer twee weken duren (afhankelijk van het weer).

Fase 2: wijk bereikbaar via de Kneuterweg

Na twee werken worden de andere helft van de kruispunten aangepakt. De wijk is dan bereikbaar via de Kneuterweg, de aannemer werkt enkel aan de zijde van de Molenweg met de even huisnummers. Ter hoogte van het kruispunt met de Kapelbergweg is de zijde met de oneven huisnummers aan de beurt. Ook deze fase zal ongeveer twee weken duren.

Bereikbaarheid De Lettermolen

De parking van de Lettermolen is opnieuw toegankelijk langs beide richtingen.

Heb je gevonden wat je zocht?