Gemeente Gemeente Zonhoven

Heraanleg van de Elstrekenweg

De werken op de Elstrekenweg zijn de werken officieel afgelopen. Hier en daar moeten wel nog een paar cosmetische ingrepen uitgevoerd worden, maar dat is normaal bij een wegenisproject van dergelijke omvang.

De nieuwe Elstrekenweg in cijfers

Voor de uitvoering van het project werd er 4.200 meter nieuw gescheiden fietspad aangelegd, werden 6 bushaltes met perron voor een vlotte toegang voorzien en 3 wegversmallingen om de snelheid te temperen.

Als groenafwerking werden er 37 bomen geplant, werd er 1.500 meter haag voorzien, ongeveer 6.000 plantjes en werd een grasberm van ook 1.500 meter aangelegd.

Zelfs de amfibieën werden niet vergeten! Ter hoogte van de Hoekstraat heeft de aannemer een amfibietunnel aangelegd voor de padden, kikkers en salamanders.

Wateroverlast na recente zware regen

Met de laatste zware regenbuien is er wateroverlast opgetreden bij bepaalde percelen. Er werden ook een aantal maatregelen genomen om bij zware onweders de overvloed aan regenwater beter naar de riolering te kanaliseren.

Deze maatregelen zijn verspreid over de volledige Elstrekenweg en komen iedereen ten goede. Uiteraard is het in de toekomst nog steeds mogelijk dat er bij een uitzonderlijk zware regenval hier en daar mogelijks wateroverlast optreedt.

Heb je gevonden wat je zocht?