Gemeente Gemeente Zonhoven

Actuele verkeersmaatregelen Vergroening Dorpshart

In het kader van het project ‘Vergroening Dorpshart’ is de aannemer bezig met de aanleg van de nieuwe loop van de Roosterbeek en en met de aanleg van de voetpaden, parkings en wegenis rondom het gemeentehuis (Kerkplein 1).

Op volgende dagen plannen we de werken in (onder voorbehoud van de weersomstandigheden):

 • Op dinsdag 12 december wordt de bestaande asfalt op een stuk van de Hoge-Valweg afgefreesd. De parking tegenover het Vlonderpad zal dan tijdelijk niet toegankelijk zijn. 
 • Op woensdag 13 december wordt de eindlaag asfalt op de Rozenkransweg, Hoge-Valweg en Kerkplein (tot voor het kruispunt Kerkplein/Achter de Hoven).

 • Op donderdag 14 december wordt de volledige zone opengesteld. Alle handelszaken zijn opnieuw met de wagen bereikbaar, mét parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Op het kruispunt Kerkplein/Achter de Hoven is één verkeersdrempel aan de kant van het gemeentehuis gegoten. Verkeer over deze drempel is niet mogelijk. De verdere afwerking van het kruispunt in beton gebeurt begin 2024. Er is beslist om dit pas na de drukke eindejaarsperiode uit te voeren. Het kruispunt zal dan minstens vier weken niet gebruikt kunnen worden. 

De timing is steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid gemeentelijke diensten

 • Het gemeentehuis, Kerkplein 1, is te voet het best bereikbaar vanuit de Hoge-Valweg. De hoofdingang is bereikbaar via de nieuw beklinkerde voetpaden. Beweeg je enkel in de bewegwijzerde loopzone (oranje pijltje richting gemeentehuis). Vanaf de parking van de evenementenhal kan je de wegwijzer volgen. De zijdelingse ingang ('ceremoniële ingang') is tijdelijk niet bereikbaar wegens onthardingswerken.

 • Het OCMW-gebouw is opnieuw bereikbaar, ook voor mensen die minder mobiel zijn. Vanaf de parking van de evenementenhal volg je best de wegwijzer (oranje pijltje richting OCMW-gebouw/politie).

 • Wil je via het Vlonderpad komen? Let op, want dit pad is momenteel niet meer toegankelijk voor voetgangers, omwille van werken aan de aan- en afvoerleidingen van het water in de Vlondervijver en wegens gladheid.

 • De verhardingen op het pleintje aan de voorzijde van de kerk en het oud gemeentehuis zijn momenteel opgebroken. De aannemer heeft een onderfundering met steenslag aangebracht, waardoor het UiTpunt en de kerk bereikbaar blijven. 

Bereikbaarheid parkings

 • De parking van evenementenhal Den Dijk is momenteel enkel bereikbaar via de in- en uitrit langs de Hoge-Valweg, aangezien de Rozenkransweg afgesloten is als werfzone. In december zal de eindlaag asfalt op de Rozenkransweg aangebracht worden. Nadien is de parking opnieuw via beide zijden te gebruiken.

 • Parking Achter de Hoven is momenteel enkel bereikbaar via de Dorpsstraat. Eind november zal de eindlaag asfalt op Hoge-Valweg en het Kerkplein (tot voor het kruispunt Kerkplein/Achter de Hoven) aangebracht worden. Nadien is de parking tijdelijk opnieuw via beide zijden te gebruiken, tot de heraanleg van het kruispunt Kerkplein/Achter de Hoven van start gaat begin 2024. Dan zal toegang via de Dorpsstraat niet meer mogelijk zijn.

 • De parking op het kioskplein is sinds augustus niet meer toegankelijk.

Met de fiets naar het centrum

 • Rond het centrum wordt met signalisatieborden een route aangeduid, die fietsers best volgen. De route vormt een lus en passeert langs de scholen in het centrum.

 • We sporen iedereen aan om gebruik te maken van de fiets voor je kleine boodschappen. Tijdens de verplaatste zondagsmarkt zijn er extra fietsenstallingen voorzien.

 • We vragen automobilisten met nadruk om voorzichtig te zijn en aandacht te hebben voor fietsers en voetgangers in het centrum.

Eén groot park

Met het project ‘Vergroening Dorpshart’ neemt het gemeentebestuur een voortrekkersrol op zich. Het groene dorpshart zal één groot park worden. De gemeente geeft het gebied als het ware terug aan de inwoners en stimuleert ontmoetingsmomenten. Hierdoor vergroot de woonkwaliteit in het centrum. Wil je graag meer informatie over het project 'Vergroening Dorpshart'? Dan kan je terecht op onderstaande pagina. 

VERGROENING DORPSHART

Heb je gevonden wat je zocht?