Gemeente Gemeente Zonhoven

Beperk verhardingen in je voortuin

Gepubliceerd op ma 12 jul 2021
Onze voortuinen worden meer en meer verhard met betonklinkers, kunstgras, kiezel, … Met elke verharding die erbij komt, wordt onze groene gemeente weer een stukje minder groen. Wist je dat je enkel de inrit naar je garage en een looppad naar je voordeur mag verharden zonder vergunning?

Voor alle andere verhardingen in je voortuin heb je een omgevingsvergunning nodig.

Voordelen groenbeplanting

Een voortuin die deels met groen beplant wordt, zorgt niet alleen voor een mooier straatbeeld maar biedt nog heel wat andere voordelen

• Regenwater is een geschenk uit de hemel. Wanneer we dit water afvoeren naar de riolering zijn we het kwijt. Op de onverharde plekken in je voortuin kan het regenwater in de bodem dringen. Zo is er minder kans op wateroverlast. Bovendien worden op die manier de grondwaterreserves weer aangevuld.  

• Meer groen (beplanting) en meer water (dat in de bodem dringt) zorgen voor meer afkoeling, een grote bonus bij de steeds warmere zomers.

• Plaatsen met planten en bomen trekken vogels en insecten aan, hoe klein de oppervlakte ook is. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze fysieke en mentale gezondheid.

De dienst ‘vergunningen en handhaving’ helpt je graag verder met meer informatie of het aanvragen van een vergunning.