Gemeente Gemeente Zonhoven

Vergroening Dorpshart Zonhoven

In het voorjaar van 2023 starten de voorbereidingen voor de vergroening van de zone rond het gemeentehuis, de kerk en het kioskplein. Met het openleggen van de Roosterbeek, een nieuwe fietsverbinding, veel groen en extra spel- en zitelementen krijgt dit gebied een heel nieuw uitzicht, waarbij ecologie, beleving en mobiliteit hand in hand gaan. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werken aan de beek in het najaar van 2024 klaar zijn. Het dorpshart van Zonhoven wordt hiermee één van de groenste centra van Limburg.

We geven je hieronder graag meer info over onze plannen. In de bijlagen onderaan deze pagina krijg je nog meer details. 

Parkfunctie in het hart van het dorp

Met het project ‘Vergroening Dorpshart’ neemt het¬† gemeentebestuur een voortrekkersrol op zich. Zonhoven biedt heel wat troeven voor zowel de eigen inwoners als voor bezoekers, waaronder een levendige en gezellige dorpskern. Maar het centrum van onze gemeente is ook erg verhard en auto’s zijn zeer prominent in het straatbeeld aanwezig. Daar komt binnenkort dus verandering in. De vergroende zone zal een tegengewicht bieden aan de dichte bebouwing in het centrum.

Het groene dorpshart zal één groot park worden. De gemeente geeft het gebied als het ware terug aan de inwoners en stimuleert ontmoetingsmomenten. Hierdoor vergroot de woonkwaliteit in het centrum. De handelszaken blijven vlot bereikbaar met de auto.

Ook veiligheid krijgt veel aandacht in het plan. De parkeerplaatsen die momenteel verspreid liggen, worden op een aantal locaties gebundeld aan de randen van het plein. Het aantal plaatsen daalt licht. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt voor meer rust op het plein. Met een nieuwe fietsverbinding, wandelpaden en zitmuurtjes en -banken verschuift de focus naar de zachte weggebruikers en staat ontspanning centraal. Natuurlijke speelelementen zoals stapstenen in de beek, speelfonteintjes, graspleintjes, boomstammen of wilgenhutjes zetten aan tot creatief spelen en prikkelen de verbeelding.

Trouwers krijgen met de mooi vormgegeven brug over de beek en een beeldentuin een serene en fotogenieke plek in de omgeving van het gemeentehuis en de kerk. Ook het monument voor de oud-strijders krijgt hier een nieuwe thuis.

Water als ‘aantrekkingspool’

De Roosterbeek is sinds de jaren ’60 overwelfd in het centrum van Zonhoven. In de toekomst zal het nu verborgen water opnieuw zichtbaar aan de oppervlakte stromen over een lengte van 200 meter. Zo maakt het water van natuurgebied ‘De Wijers’, zo kenmerkend voor de gemeente Zonhoven, weer deel uit van het centrum. Dit biedt heel wat voordelen:

  • Groen en water zijn van groot belang om de klimaatverandering op te vangen. We stimuleren verkoeling en luchtzuivering en laten door ontharding regenwater beter infiltreren in de ondergrond. En door de beek meer ruimte te geven, verlaagt het risico op wateroverlast in natte periodes. Dit helpt niet enkel de bewoners in het centrum, maar ook aan het hele traject van de Roosterbeek.
  • Ook het woongenot zal door de aanwezigheid van het water alleen maar toenemen. Water zorgt voor verlevendiging en trekt jong en oud aan, die in de omgeving kunnen ontspannen, lezen, spelen, elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld jongeren die er tijdens de middagpauze een broodje komen eten en een babbeltje slaan met de senioren op één van de rustplekken. De verhoogde aantrekkelijkheid van het dorpshart is ook een bijkomende troef voor de handel en horeca, een van de doelstellingen van het project. Dankzij de nieuwe fiets- en wandelpaden worden de handelszaken in het centrum met elkaar verbonden voor wandelaars en fietsers. Ze blijven ook vlot bereikbaar met de auto. Ook de wekelijkse zondagsmarkt in het centrum blijft behouden.

Mens centraal in het ontwerp

Voor het uittekenen van dit project is de gemeente in zee gegaan met het internationale¬† ingenieurs- en adviesbureau Sweco. De toekomstgerichte visie van Sweco, rekening houdend met de verschillende aspecten ‘ecologie, beleving en mobiliteit’, en een doorgedreven oog voor duurzaamheid gaven hierbij de doorslag. De mens en zijn noden worden als uitgangspunt meegenomen in het ontwerp. Aan dit voorontwerp ging veel studiewerk vooraf. In het dorpshart komen immers alle functies en expertises samen, zowel stedenbouwkundig als op het vlak van verkeerskunde, waterhuishouding, ecologie enzovoort.

Verder verloop

  • In het voorjaar van 2022 werd het Masterplan in een definitieve vorm gegoten en werd de procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag opgestart.
  • De eigenlijke werken gaan in de eerste helft van 2023 van start en zullen gefaseerd verlopen. Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Daarom wordt er samen met de betrokken partijen een minder-hinderplan uitgewerkt om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. De handelaars, horeca, markt en publieke gebouwen blijven te allen tijde maximaal bereikbaar.
  • Als alles volgens planning verloopt, is het openleggen van de Roosterbeek klaar in het najaar van 2024.

Dit project komt tot stand met de steun van de provincie Limburg, Fluvius, AWV en de Blue Deal.

Dit initiatief kadert binnen een programma van het Departement Omgeving (DOMG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Heb je gevonden wat je zocht?