Gemeente Gemeente Zonhoven

Vergroening dorpshart

Gepubliceerd op ma 13 sep 2021
Het is je misschien al opgevallen … De laatste tijd wordt er heel wat gebouwd in en rond het centrum van Zonhoven. Op meerdere plaatsen komen nieuwe wooncomplexen. Ook met het project ‘De Kwint’ start binnenkort de bouw van een nieuwe woon- en handelssite.


Publiek toegankelijk groen

Het gemeentebestuur wil de komende jaren nog meer inzetten op inbreidingsprojecten in de dorpskern. ‘Inbreiden’ betekent bouwen binnen een bestaande bebouwde ruimte. In een stads- en dorpskern moet niet alleen ruimte zijn om te wonen, maar ook om te werken, naar school te gaan, te ontspannen en te winkelen. Doordat we dichter bij elkaar gaan leven en wonen, behouden we ruimte voor groen.

Groen is van groot belang om de klimaatverandering op te vangen en de leefbaarheid (zoals rust, ontspanning en ontmoeting) in de dorpskern te verhogen. Het gemeentebestuur kiest vastberaden voor het vergroenen, ontharden en attractiever maken van het centrale dorpshart met aandacht voor rust- en belevingsplaatsen.

Herontwikkeling dorpshart

Onlangs schreef de gemeente een ontwerpopdracht uit voor de herontwikkeling van het dorpshart van Zonhoven. Ontwerpbureau Sweco werd aangesteld om de gemeente hierin te begeleiden. Bedoeling is een toekomstbeeld uit te werken voor de ruime omgeving van de kerk.

Dat plan definieert een projectgebied dat wordt opgedeeld in deelprojecten: één van de deelprojecten is het openleggen van de Roosterbeek in de zone tussen de kerk en het gemeentehuis. De uitvoering ervan is opgenomen in de opdracht.

De beekvallei van de Roosterbeek loopt dwars door het centrum, maar is sinds jaar en dag overwelfd en dus niet zichtbaar. Het gemeentebestuur wil het verborgen water van de Roosterbeek als een groenblauw netwerk opnieuw zichtbaar door het centrum laten stromen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor planten, dieren en onze inwoners. De belevingswaarde van de Roosterbeek staat centraal met aandacht voor groene recreatiemogelijkheden.

Als alles volgens planning verloopt, is het project afgerond in het najaar van 2024.