Gemeente Gemeente Zonhoven

Verdeling 'noodfonds voor verenigingen'

Gepubliceerd op do 17 dec 2020
De Vlaamse Regering besliste op 2 juni om aan de lokale besturen extra middelen uit het noodfonds toe te kennen. Deze middelen dienen om het verenigingsleven te ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis. Zonhoven ontving hiervoor 221.098,60 euro.

De gemeenteraad van 30 november keurde de verdeling van dit bedrag voor de Zonhovense verenigingen goed, gebaseerd op onderstaande principes.

Verdubbeling toelages voor verenigingen

Alle verenigingen die een toelage krijgen via de adviesraden van cultuur, jeugd en sport ontvangen een dubbele toelage, op basis van het bedrag dat in 2019 werd uitbetaald.

  • Verenigingen moeten hun bestaan (werking) aantonen.
  • Verenigingen die in 2019 nog geen subsidie kregen maar daar in 2020 wel recht op hebben, kunnen een aanvraag doen. De berekening van het subsidiebedrag gebeurt dan door middel van een simulatie op basis van de cijfers van 2019.

Verdubbeling toelages voor evenementen 

Evenementen die een vaste toelage krijgen van het gemeentebestuur en die in 2020 geannuleerd werden door corona, ontvangen in 2021 of 2022 een dubbele toelage. Op voorwaarde dat zij in 2021 of 2022 het evenement opnieuw organiseren.

Ondersteuningscheques voor uitbaters infrastructuur

Verenigingen en vzw's die in eigen beheer infrastructuur uitbaten en deze hoofdzakelijk verhuren aan Zonhovense verenigingen, ontvangen een eenmalige ondersteuningscheque van 2.000 euro. Dit als compensatie voor de verloren huurinkomsten.

Korting op huur gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

De gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur (evenementenhal Den Dijk, sporthal Terdonk, openluchtsportcentrum Basvelden, sporthal Kosmos en gemeenschapscentrum Tentakel) wordt van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 aan de helft van de huidige prijs verhuurd aan Zonhovense verenigingen.

Dit geldt voor alle Zonhovense jeugd-, sport- of culturele verenigingen met zetel in Zonhoven.

Ondersteuning buurtwerking

Om het buurtleven en de noodgedwongen geannuleerde straatfeesten van de voorbije zomer te ondersteunen, is een extra budget van 100 euro per straatfeest voorzien.

  • Dit geldt enkel bij de organisatie van een volgende editie.
  • Het maximum subsidiebedrag bedraagt dan 350 euro per straatfeest.
  • Dit kan slechts eenmaal per straat aangevraagd worden bij de eerstvolgende aanvraag in 2021 of 2022.¬†