Gemeente Gemeente Zonhoven

Vergroening Dorpshart

In mei 2023 is de vergroening van het Dorpshart Zonhoven - de zone tussen kerk, gemeentehuis en kerkplein - van start gegaan. Met het openleggen van de Roosterbeek over een afstand van 200 meter, een nieuwe fietsverbinding, veel groen en extra spel- en zitelementen krijgt het hart van Zonhoven een heel nieuw uitzicht. In totaal wordt er een oppervlakte van maar liefst 4.608 m² onthard en komen er 29.000 bloemen en planten en meer dan 80 bomen bij! We creëren een groen park waar het niet alleen fijn verblijven is, maar waar ecologie, beleving en mobiliteit hand in hand gaan. Het centrum van Zonhoven wordt zo één van de groenste centra van Limburg.

De werken zullen helaas ook het nodige ongemak met zich meebrengen, zoals de verplaatsing van openbare vervoerhaltes,  werfverkeer in de omgeving of het tijdelijk afsluiten van straten en parkings. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de hinder voor handelaars, omwonenden en weggebruikers tot een minimum te beperken.

Nog vragen? Hieronder vind je meer informatie. Of neem contact op met de sector Stadsontwikkeling via dorpshart@zonhoven.be.