Gemeente Gemeente Zonhoven

Ruimtelijk beleid

Met het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) zijn we op weg naar een volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht van al de vigerende ruimtelijke verordenende plannen (zoals gewestplan, APA, BPA, RUP…) en verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest,  en het onderling verband tussen hun respectievelijke stedenbouwkundige voorschriften.

Via het Geoportaal (klik hier) kan je de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse Provinciebesturen in detail  raadplegen.

Klik op één van de titeltjes hieronder om rechtstreeks één bepaald ruimtelijk plan ter raadplegen in de online omgeving.