Gemeente Gemeente Zonhoven

Terinzagelegging ontwerp-MER - Konings nv

Gepubliceerd op wo 10 jul 2019
Het bedrijf Konings nv heeft voor haar 3 vestigingen een ontwerp-MER opgemaakt. Dit ontwerp-MER ‘Uitbreiding productiecapaciteit alcoholische en niet-alcoholische dranken’ ligt ter inzage van 10 juli t/m 20 augustus. Hiervoor moet je een afspraak maken. Je kan het document ook online raadplegen.

Alle opmerkingen hierover mogen ten laatste op 20 augustus 2019 overgemaakt worden aan leefmilieu@zonhoven.be. De dienst bundelt de opmerkingen en maakt ze over aan de dienst MER.

 

Bekijk hier het ontwerp-MER

Vul bij Project-MER het dossiernummer PR3204 in.