Gemeente Gemeente Zonhoven

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kun je verkrijgen door een stedenbouwkundige inlichting te vragen via het e-loket. Dankzij dit digitaal loket ontvang je stedenbouwkundige inlichtingen al enkele minuten na de aanvraag in je mailbox.
De stedenbouwkundige inlichtingen bestaan uit een uittreksel van het vergunningen- en plannenregister, aangevuld met bijkomende informatie uit de gemeentelijke databanken.

Om de kwaliteit van de gegevens te garanderen, worden voornamelijk databanken bevraagd waarvan de gemeente zelf beheerder is. Op het uittreksel zullen echter wel verwijzingen staan naar de locaties waar je de overige informatie zelf eenvoudig kan opvragen. De aanvrager is dus zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de bestaande toestand t.o.v. de vergunde toestand.

Hoe aanvragen

  • Je moet je éénmalig registreren om een aanvraag te doen. Dit kan via het aanvraagformulier.
  • Na registratie via het e-loket
  • Je dient per perceel één aanvraag te doen.
  • De stedenbouwkundige inlichtingen worden enkele minuten later automatisch naar jouw mailbox verzonden.
  • Betalingen: je ontvangt maandelijks een afrekening van de aanvragen.

BELANGRIJK: bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd. Plannen kunnen we enkel digitaal opsturen indien je expliciete toestemming hebt van de eigenaars van dat pand of de architect die de plannen getekend heeft.

Kostprijs

De retributie voor de stedenbouwkundige inlichtingen bedraagt 50 euro. De verschuldigde retributie wordt aangerekend per kadastraal perceel.

Heb je gevonden wat je zocht?