Gemeente Gemeente Zonhoven

Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 50 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving (klik hier) van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kan u uw aanvraag doen?

Gemeente Zonhoven heeft het Vastgoedinformatieplatform in gebruik genomen.
Om de vastgoedinformatie van een goed binnen onze gemeente te ontvangen dient U als volgt uw opvraging aan te vragen:

FAQ

Wat is het vastgoedinformatieplatform en wie beheert dit?

Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat een uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. Het platform is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, de vastgoedsector (CIB en Fednot ) en de Vlaamse Regering. Athumi staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Algemene vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen over het vastgoedinformatieplatform kan U steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Inhoudelijke vragen

Bij elke inlichting staat steeds de bronhouder vermeld. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatieplatform@zonhoven.be.

Kostprijs en doorlooptijden

Het gemeentelijk retributiebedrag in Zonhoven blijft ongewijzigd, nl. € 50,00/per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. Daarbovenop komt er een bedrag van € 36,50/per kadastraal perceel bij voor vergoeding van de platformretributie zoals vastgelegd in het VIP-decreet. Op de volgende link vind je meer uitleg over de kostprijs, betaling & facturatie.

Ook spoedprocedures zijn niet meer mogelijk. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met een maximale aflevertermijn van 30 dagen.

Afrekeningswijze

De inning van het bedrag verschilt per doelgroep. De aanrekening gebeurt op het ogenblik dat een dossier wordt aangevraagd. (Ingediende dossiers worden niet terugbetaald).
De prijs bestaat uit een gemeentelijke retributie (€ 50/kadastraal perceel) en een platformretributie (€36,50/kadastraal perceel).

Daarnaast zal er nog rekening moeten gehouden worden met de betaling van 21% BTW.
Meer informatie kan je tevens nalezen op volgende locatie: kostprijs, betaling & facturatie. Vragen omtrent facturatie kunnen steeds gesteld worden door een mail te sturen naar accounting@athumi.eu.

Heb je gevonden wat je zocht?