Gemeente Gemeente Zonhoven

Route2School 2.0

Op 15 september startten we voor de 2de keer het project Route2School op. Met dit project bevragen we de inwoners over de veiligheid van de route van en naar school en de schoolomgeving. Het project loopt tot 15 december 2020.

Wat gebeurde met de resultaten van de bevraging van 2018?

In 2018 deden we een eerste keer een bevraging van de knelpunten op de route van en naar school. 

Een heleboel knelpunten zijn al aangepakt, meerdere andere zijn gepland.

  • In de schoolomgeving van basisschool De Lettermolen en het SJB zijn enkele probleemsituaties opgelost. Vanop de Kleine Hemmenweg kan je met de auto de Kremerstraat niet meer inrijden. Hierdoor wordt de Kremerstraat veiliger en een goed alternatief voor de Kleine Hemmenweg.
  • Op de Grote Hemmenweg werd een zebrapad aangelegd ter hoogte van de Sprinkwaterstraat. Er wordt ook een wandelpad aangelegd tussen de parking van basisschool De Zonnewijzer en het zebrapad aan de Grote Hemmenweg.


Op de digitale schoolroutekaart kan je:

  • de stand van zaken van alle meldingen raadplegen
  • met je kind het voetgangersexamen inoefenen
  • alternatieve wegen vinden voor routes die jou misschien niet veilig lijken

Via de legende in de linkerbenedenhoek van de schoolroutekaart kan je het uitzicht van de kaart aanpassen.

De handleiding voor de schoolroutekaart vind je onderaan deze pagina.  

SCHOOLROUTEKAART

Tweede bevraging knelpunten

Met Route2School 2.0 willen we de leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen vragen de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente opnieuw te inventariseren. Meld je aan via www.route2school.be en geef de mobiliteitsknelpunten op jouw schoolroute door.

Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn enorm nuttig voor de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt. Je kan ook mee nadenken over oplossingen.

Jouw feedback is belangrijk om samen de verkeersveiligheid van jouw kind en de andere leerlingen te verbeteren!

Heb je gevonden wat je zocht?