Gemeente Gemeente Zonhoven

Route2School

Bevraging knelpunten

Route2school bevroeg vorig jaar leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente te inventariseren. Hoe komen zij naar school? Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor?

Wij danken alvast iedereen die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de schoolroutekaart.   

Digitale schoolroutekaart

De schoolroutekaart is dynamisch en wordt regelmatig aangepast naargelang bepaalde knelpunten aangepakt worden, routes gewijzigd worden....

De kaart focust op twee hoofdzaken: meldingen en schoolroutes

  • De kaart geeft een overzicht van alle meldingen. Via een pop-upvenster verschijnt alle info over de melding. De kleuren rood, oranje en groen geven aan hoever het staat met de opvolging van de melding. 
  • De kaart geeft de meest aanbevolen routes naar school aan. Deze routes zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Ze lopen zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen, trage wegen. Onderaan deze pagina vind je een duidelijke handleiding. 

schoolroutekaart

 

Heb je gevonden wat je zocht?