Gemeente Gemeente Zonhoven

Route2school 3.0

Op 3 oktober is voor de derde keer het project Route2school opgestart. Met dit project bevragen we de inwoners over de veiligheid van de route van en naar school en de schoolomgeving. Het project loopt tot 3 januari 2023.

Wat gebeurde met de resultaten van de vorige bevragingen?

De knelpunten die tijdens de bevraging in 2018 en 2020 gemeld werden via Route2school zijn in een panel van experten beoordeeld en waar mogelijk aangepakt.

Enkele voorbeelden:

  • In de Dokterstraat werd een schoolstraat ingericht. Bij het begin en einde van de schooldag is de schoolomgeving van basisschool De Horizon verkeersvrij geworden.
  • In het centrum werden nieuwe oversteekplaatsen aangelegd die een veiligere wandelroute naar de scholen garandeert.
  • De beugels op het fietspad Sprinkwaterstraat werden verder uit elkaar gezet zodat de fietsers op een meer veilige manier deze passage kunnen maken. Bovendien kunnen voortaan ook buitenmaatse fietsen (o.a. bakfietsen) langs deze versperring fietsen.


Op de digitale schoolroutekaart kan je:

  • de stand van zaken van alle meldingen raadplegen
  • met je kind het voetgangersexamen inoefenen
  • alternatieve wegen vinden voor routes die jou misschien niet veilig lijken

Via de legende in de linkerbenedenhoek van de schoolroutekaart kan je het uitzicht van de kaart aanpassen.

De handleiding voor de schoolroutekaart vind je onderaan deze pagina.  

SCHOOLROUTEKAART

Derde bevraging knelpunten

Met Route2school 3.0 willen we de leerlingen, ouders en leerkrachten van alle scholen vragen de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente opnieuw te inventariseren. Deze nieuwe ronde helpt ons ook om de reeds aangepakte knelpunten uit de vorige edities te evalueren en eventueel verder bij te sturen.

Meld je aan via www.route2school.be en geef de mobiliteitsknelpunten op jouw schoolroute door.

Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn erg nuttig voor de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt. Je kan ook mee nadenken over oplossingen.

Jouw feedback is belangrijk om samen de verkeersveiligheid van jouw kind en de andere leerlingen te verbeteren!

Heb je gevonden wat je zocht?