Gemeente Gemeente Zonhoven

Resultaten enquête ledscherm

Gepubliceerd op wo 27 jan 2021
Het gemeentebestuur zette vorig jaar een nieuw communicatiekanaal in: een verplaatsbaar ledscherm. Om na te gaan of dit scherm bijdraagt aan de doelstelling om jullie meer en beter te informeren, hielden we een korte enquête. We ontvingen 204 antwoorden.

Resultaten

  • Een kleine meerderheid (55%) vindt het een goed idee om het scherm definitief te gebruiken om de inwoners te informeren.
  • Zowel de inhoud van de informatie alsook de leesbaarheid werden positief ervaren.
  • Het ‘felle licht’ werd wel meermaals als storend aangegeven. Daarom werd de lichtsterkte gehalveerd na 17 uur en worden witte achtergronden bij de beelden in de mate van het mogelijke vermeden.

Huur 1 jaar verlengd

Op basis van bovenstaande resultaten besliste het gemeentebestuur om de huurovereenkomst voor het ledscherm voorlopig met 1 jaar te verlengen.

Daarnaast heeft het scherm ook meermaals zijn nut bewezen in deze crisistijden. Zo kan er steeds snel en efficiënt gecommuniceerd worden over gewijzigde situaties zoals de coronamaatregelen, de opstelling van de markt, de aangepaste dienstverlening, enzovoort.

Het scherm blijft voorlopig in het centrum maar wordt omwille van verkeersveiligheid verplaatst naar het kioskplein.