Gemeente Gemeente Zonhoven

Registratie via de afvalmonitor

Gepubliceerd op di 02 feb 2021
Sinds december 2020 gebruikt Zonhoven de afvalmonitor van Limburg.net. Een digitaal platform waarmee de gemeente alles van onze vuilnisbakken in kaart kan brengen. We registreren er het ledigen, problemen en eventuele misbruiken.

Zo krijgen we een duidelijk zicht op het gebruik van de vuilnisbakken, welke stuk zijn, waar er aan de vuilnisbakken wordt gesluikstort of waar er huisvuil in de openbare vuilnisbakken wordt gedeponeerd.

Hoe werkt de afvalmonitor? 

De werking omvat drie delen: inventarisatie, opvolging en evaluatie.

 • Inventarisatie
  De zwerfvuilploegen van de gemeente hebben in december alle openbare vuilnisbakken geïnventariseerd. Zo werd aangegeven welk type vuilnisbak waar staat en wat de toestand van de vuilnisbak is (nieuw, oud, beschadigd).

 • Opvolging
  In januari zijn de zwerfvuilploegen gestart met de opvolging. Bij elke lediging registreren ze hoe vol de afvalbak is en melden ze incidenten.
  Mogelijke incidenten zijn:
  • afval dat niet thuishoort hoort in de vuilnisbak zoals bv. huis-, tuin- en keukenafval
  • beschadigingen aan de vuilnisbak
  • sluikstortingen in de onmiddellijke omgeving
 • Evaluatie
  Zodra we enkele maanden verder zijn, gaan we aan de hand van de verzamelde gegevens volgende kunnen doen:
  • Bij terugkerende incidenten, kunnen we bv. een gerichte sensibilisering rond dit probleem opstarten.
  • We kunnen bijkomende locaties voor nieuwe vuilnisbakken bepalen.
  • Als blijkt dat er bijna nooit afval in een vuilnisbak ligt, kan deze eventueel verwijderd worden.  

Kortom, de afvalmonitor helpt ons met het uitstippelen van ons beleid m.b.t. afval en meer bepaald afvalbakken op openbaar domein.