Gemeente Gemeente Zonhoven

Raadpleging en participatiemoment RUP hondenschool

Gepubliceerd op do 17 nov 2022
De gemeente Zonhoven heeft de opdracht gegeven aan een studiebureau om voor de hondenschool, op de hoek van de Teutseweg - Industrieweg, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te stellen. Op zaterdag 19 november is er tussen 10 en 12 uur een participatiemoment voor geïnteresseerden.

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) verfijnt het gewestplan en legt het bodemgebruik vast voor een bepaald gebied. Bedoeling is dat dit RUP een nieuwe inrichting voor de aanwezige hondenclubs toelaat.

Meer info?

  • Je kan de start- en protestactie van dit RUP raadplegen tot en met 30 december via 
    www.zonhoven.be/bekendmakingen. Of maak een afspraak via www.zonhoven.be/ro om de documenten in te kijken in het gemeentehuis.
  • Op zaterdag 19 november organiseren we een participatiemoment tussen 10 en 12 uur in het gebouw van de hondenclub op de hoek Teutseweg - Industrieweg. 

Reageren

Wens je te reageren? Je kan je reactie op een van volgende manieren overmaken:

  • via de knop ‘iets melden/vragen’ op www.zonhoven.be
  • afgeven aan het onthaal van de gemeentehuis tegen ontvangstbewijs
  • per aangetekende zending bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven