Gemeente Gemeente Zonhoven

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

 • je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 dat je nog niet geadopteerd hebt.
 • je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van jouw partner. Je kan de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

Afhankelijk van de leeftijd van het kind moeten de moeder en/of het kind toestemming geven voor de erkenning:

 • bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind, moet de moeder haar toestemming geven
 • is het kind ouder dan 12 jaar, moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven
 • bij een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum (de gynaecoloog levert dit attest af)
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Beide ouders moeten samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van jouw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Als je de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een notaris.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat meebrengen

 • identiteitskaarten
 • uittreksel of afschrift van jullie geboorteaktes
 • doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.