Gemeente Gemeente Zonhoven

Laatste wilsbeschikking

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
 • of u kiest voor een bijbegraving of bijzetting van de urne van de eerder overleden echtgenoot of persoon met wie u een feitelijk gezin vormde of kiest voor een gezamenlijke uitstrooiing van beide assen
 • welke bestemming u wenst te geven aan de as na crematie
 • of u uw lichaam wilt afstaan aan de wetenschap
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)
 • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Hoe aanvragen

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

U geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de Dienst Burgerzaken van uw gemeente. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Veel gemeenten hebben een invulformulier beschikbaar op hun website. Een model van laatste wilsbeschikking vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Contacteer uw gemeente voor meer informatie.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • uitstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
 • begraving, verstrooiing of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats. Dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald, of wanneer er geen laatste wilsbeschikking is, op gezamenlijk verzoek van de partner en de nabestaanden in de eerste graad. Voor minderjarigen is het verzoek van de ouders of de voogd vereist.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Opgelet: als u geen keuze van ritueel hebt aangeduid in uw laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat u expliciet aangeeft dat u geen ritueel wenst. Daarvoor maakt u best een aparte verklaring op, bv. bij een notaris.

Nadeel hierbij is dat een testament meestal pas geopend wordt nadat de uitvaart plaats heeft gehad. In dat geval kennen de nabestaanden uw wensen over het ritueel voor de uitvaartplechtigheid niet, en kiezen ze misschien een andere vorm van ritueel.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Burgerzaken. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring:

 • moet de as worden teruggebracht naar de begraafplaats om er begraven, bijgezet in een columbarium of uitgestrooid te worden
 • of kan de as worden uitgestrooid, bewaard of begraven in een urne vervaardigd uit biologisch afbreekbare materialen op een door de gemeenteraad afgebakende andere plaats dan de begraafplaats.

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

E-loket - vraag hier online aan

Heb je gevonden wat je zocht?