Gemeente Gemeente Zonhoven

Klusjesdienst

De klusjesdienst richt zich tot senioren, zieken en mindervaliden die zelf niet meer kunnen instaan voor het gewone onderhoud van hun tuin zoals o.a.

  • Grasmaaien en ontmossen
  • Struiken snoeien en hagen scheren
  • Onkruid wieden
  • Kleine spitwerken

In de winterperiode kan de klusjesdienst ook kleine onderhoudswerken uitvoeren in de woning zoals:

  • Kleine verf- en behangwerken
  • Kleine herstellingen of aanpassingen enz.

De kostprijs wordt berekend aan de hand van het maandelijks netto gezinsinkomen.  Verder wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor transport en gebruik van machines.